OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Opleveringsschoonmaak

Na verbouwing, renovatie of bij nieuwbouw worden panden in de regel bezemschoon opgeleverd.
Hiermee zijn zij echter nog niet geschikt voor bewoning. Bij een opleveringsschoonmaak kunnen wij voor u ramen, wanden, deuren, vloeren, sanitaire ruimtes, liften en trappenhuizen echt schoon maken.

Een verbouwing of renovatie zorgt voor veel vervuiling, denkt u hierbij aan cementsluier, verf- en kitresten, bouwvuil, dit alles kunnen wij voor u verwijderen. Met deze schoonmaak zorgen wij voor een goede basis voor het dagelijkse onderhoud en is het pand direct klaar om in gebruik te nemen.

Deze schoonmaak kunt u ook laten inzetten bij een verhuizing: we kunnen dan het oude pand schoonmaken voor de oplevering aan de verhuurder of koper en het nieuwe pand klaar maken voor de inhuizing.

Bij een opleveringsschoonmaak kunt u denken aan:

  • stofvrij maken van het interieur
  • verwijderen van cementsluier
  • verwijderen van verf-, sticker-, lijm- en stucresten
  • schoon opleveren van toilet, douche en keuken
  • ramen wassen aan de binnen- en buitenzijde

Woning of bedrijfspand ontruiming

Er zijn verschillende omstandigheden, waardoor u zelf niet in staat kunt zijn voor een ontruiming of het bezemschoon opleveren van een pand of woning. Het kan te maken hebben doordat er bepaalde emoties meespelen of dat het niet op een gelegen moment komt. 
Om deze redenen wordt het ontruimen van een inboedel steeds vaker uit handen gegeven, het is per slot van rekening niet iets wat je elke dag doet.
Het leeghalen van een woning of bedrijfspand is een vak, het vergt een behoorlijke organisatie en planning. Beide kosten veel tijd en inspanning. De meest voorkomende redenen van een ontruiming zullen zijn overlijden, verhuizen (naar een verpleeghuis), emigratie, samenwonen, trouwen, echtscheiding of faillissement.

Onze mogelijkheden bij een ontruiming zijn o.a.:

  • Het uitzoeken en vervoeren van achtergelaten bruikbare goederen naar u, familie of als u het niet meer wenst naar bijvoorbeeld een stichting,
  • Het verwijderen van niet bruikbare goederen en deze verantwoord afvoeren en op een milieuvriendelijke manier laten verwerken,
  • Het verwijderen van vloerbedekking (ook op  trappen en borders) o.a. tapijt, laminaat, parket en onderlagen, spijkerlaten en lijmresten,
  • Het demonteren van niet-originele zaken aan o.a. vloeren, plafonds en muren. Zoals schroeven, lampen, gordijnen en het herstellen/vullen van gaten,
  • Schoonmaakwerkzaamheden in o.a. badkamer, toilet en keuken voor een frisse oplevering,

Al onze woningen/panden worden leeg, netjes, fris en bezem- of stofzuigschoon opgeleverd. Als wij tijdens onze werkzaamheden persoonlijke of waardevolle eigendommem aantreffen (u kunt hierbij denken aan foto’s, juwelen of geld) overhandigen wij deze altijd aan onze opdrachtgever.